Het mediationtraject

Het intakegesprek

Het mediationtraject begint met een intakegesprek, gezamenlijk of met partijen apart. Iedere partij omschrijft kort het bestaande geschil. De spelregels worden besproken. Ieders commitment, vrijwilligheid om deel te nemen en vertrouwelijkheid komen daarbij aan bod. We stemmen af wie er aan tafel komen zitten en de mogelijkheid voor het inschakelen van derden, zoals adviseurs en/of advocaten. Plus de verdeling van de kosten. Dit alles wordt vervat in de mediationovereenkomst die door partijen wordt ondertekend. Daarna gaan we van start.

De mediationsessies

Voor een mediationtraject zijn gemiddeld 3 à 4 gesprekken van ieder 1,5 uur nodig. Partijen vertellen vrij hun kant van het verhaal. De verschillende, vaak tegenstrijdige, standpunten worden vertaald naar ieders werkelijk onderliggende belangen. Zo ontstaat er ruimte om in oplossingen te denken. Dit proces van onderhandelen wordt door mij in goede banen geleid. Tussen de gesprekken kunnen korte of iets langere tussenpozen zitten, afhankelijk van de aard van het conflict en in hoeverre partijen tussentijds afstemming willen hebben met mogelijk externe adviseurs. Eindresultaat is een door partijen gezamenlijk gevonden oplossing die ook door beide wordt onderschreven.

Afsprakenlijst of vaststellingsovereenkomst

Partijen leggen gemaakte afspraken vast in een afsprakenlijst of vaststellingsovereenkomst, waar ze zich beide aan verbinden.

Indien geen oplossing

Mocht het onverhoopt toch niet tot een oplossing komen, dan sluiten we de mediation af met een neutraal beëindigingsbericht. De eerder gemaakte afspraken binden partijen niet, maar de vertrouwelijk gedeelde informatie tijdens het mediationtraject mag door partijen later niet worden gebruikt.