Het mediationtraject

Het intakegesprek

Het mediationtraject begint met een intakegesprek, via Skype of Zoom, face to face, gezamenlijk of met partijen apart. Ieder omschrijft kort wat er speelt. De spelregels worden besproken. Ieders commitment, vrijwilligheid om deel te nemen en vertrouwelijkheid komen daarbij aan bod. We stemmen af wie er aan de tafel komen zitten en de mogelijkheid voor het eventueel inschakelen van derden, zoals adviseurs en/of advocaten. Plus de verdeling van de kosten. Dit alles wordt vervat in de mediationovereenkomst die door partijen wordt ondertekend. Daarna gaan we van start.

De mediationsessies

Voor een mediationtraject zijn gemiddeld 3 à 4 gesprekken van ieder 1,5 uur nodig. Ieder vertelt vrij zijn kant van het verhaal. De verschillende, vaak tegenstrijdige, standpunten worden vertaald naar ieders werkelijk onderliggende belangen. Zo ontstaat er ruimte om in oplossingen te denken. Dit proces van onderhandelen wordt door mij in goede banen geleid. Tussen de gesprekken kunnen korte of iets langere tussenpozen zitten, afhankelijk van de aard van de kwestie en in hoeverre partijen tussentijds afstemming willen hebben met mogelijk externe adviseurs. Eindresultaat is een door partijen gezamenlijk gevonden oplossing die door beide wordt onderschreven.

Afsprakenlijst of vaststellingsovereenkomst

Partijen leggen gemaakte afspraken vast in een afsprakenlijst of vaststellingsovereenkomst, waar ze zich beide aan verbinden.

Indien geen oplossing

Mocht het onverhoopt toch niet tot een oplossing komen, dan sluiten we de mediation af met een neutraal beëindigingsbericht. De eerder gemaakte afspraken binden partijen niet, maar de vertrouwelijk gedeelde informatie tijdens het mediationtraject mag later niet worden gebruikt.