Mediation: beide partijen zijn winnaar na oplossing van hun eigen conflict!

Wanneer partijen een arbeids- of zakelijke kwestie proberen op te lossen, willen ze vaak vaststellen wie er gelijk heeft. De kans dat ze vastlopen is aanwezig. Herken je dit? Er is een constructieve manier om tot een oplossing te komen. Bemiddeling door mij als neutrale mediator. Een snelle en kosteneffectieve aanpak. Waarbij partijen zélf de inhoud van de oplossing bepalen, niet een derde. Met mogelijk behoud of zelfs verbetering van de onderlinge relatie. Ik richt me als erkend MfN-registermediator niet op de standpunten van partijen, maar op de belangen, de behoeften of zorgen die bij partijen spelen. Dat creëert echte ruimte voor onderhandeling. Ik begeleid dit proces en draag er zorg voor dat de gevonden oplossing recht blijft doen aan ieders persoonlijke en zakelijke belangen. Je kan er natuurlijk ook eerder bij zijn, waardoor je mediation voor bent. Zie of proef jij weleens smeulende ergenis, onbegrip of onvrede? Groeiende miscommunicatie of verhitte discussies? Laat het niet escaleren, pak dit meteen op en ga zitten voor een goed gesprek. Dat ik voor jullie begeleid vanuit mijn onafhankelijke en neutrale rol. Pro-activiteit op dit vlak heeft zich in de praktijk absoluut bewezen, zowel individueel als organisatiebreed. Het is duidelijk maatwerk. Neem daarom contact met me op. Ik bied de informatie die voor jou in jouw situatie van belang is en licht het proces verder toe.

Link